Ambassadörsavtal

Detta avtal gäller mellan Navida, organisationsnummer 990318-4662, ("Navida") och Dig, ("Ambassadör").

Genom att godkänna detta avtal godkänner du och förbinder dig att följa våra regler för tjänsten. Hetlek kan när som helst ändra villkoren i detta avtal och kommer då att meddela ambassadören eventuella ändringar via e-post. Om ambassadören inte godkänner ändringarna ska hen säga upp avtalet inom 10 dagar.

Tjänsten

En godkänd ambassadör erhåller en procentuell rabatt på samtliga köp och produkter i utbyte mot marknadsföring på instagram eller annan social plattform. Din procentuella rabattsats är: XX %. Villkoren kan komma att justeras och förhandlas, och kommuniceras då via mail eller sociala medier skriftligt. Det är ambassadörens ansvar att följa de villkor som gäller och de överenskommelser som gjorts.

Avtalsform

Ambassadören medverkar som ambassadör för Hetlek konstadsfritt och utan någon som helst ersättning i form av pengar. Ambassadören erhåller istället en procentuell rabatt på alla sina köp. Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av båda parter omgående utan uppsägningstid.

Ambassadörens åtaganden

Ambassadören förbinder sig att följa alla lagar och förordningar på sin plattform/sociala medier och garanterar att alla uppgifter som lämnats är fullständiga och korrekta.

Ambassadören garanterar att allt innehåll som publiceras på plattformen/sociala medier innehas och ägs av ambassadören eller att ägaren av innehållet uttryckligen gett sitt medgivande för användandet. Ambassadören ansvarar även för att innehållet inte gör intrång i någon persons rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Ambassadören får inte aktivt generera falsk trafik till Hetleks hemsida. Vid befarande av detta sägs avtalet upp omedelbart.

Ambassadören förbinder sig att publicera minst 1 inlägg och story varje månad med hetleks produkter samt dela sin procentuella rabattkod med sina följare. Publikationer/inlägg i samarbete med Hetlek får inte tas bort inom 24 månader fr.om. uppladdningsdatum. Hetlek har rätt att dela ambassadörens publikationer/inlägg fritt i sociala medier och webbplats.

Ambassadören har eget ansvar att deklarera de fall där produkter i form av gåva skickats från Hetlek.

Annonsmärkning - Marknadsföringslagen

Vid annonsering på bloggar eller sociala medier behöver ambassadören följa marknadsföringslagen vilket innebär en tydlig annonsmärkning på dina inlägg högst upp i inlägget.

Ex på annonsmärkning kan vara:
"I samarbete med Hetlek..."
"Detta inlägg är i samarbete med Hetlek." etc.

Avtalet löptid:

Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av båda parter omgående utan uppsägningstid.

Allmänna villkor:

Vid köp som ambassadör gäller utöver detta avtal även våra allmänna köpvillkor. Dessa finner du här: https://hetlek.se/pages/fullstandiga-kopvillkor